Monday, June 16, 2014

SIRI 23/2014 MONTEREZ 11 JUN 2014


No.
Nelayan
Hcp
Score
Mata
Money
List
Position
1
AZHARI TUDM
10
81
37
54
A-2
2
BOB MUSTAFFA
21
94
32


3
DATO’ ROSENAN
24
104
24


4
ASMADI ZAINAL
17
90
35


5
HJ RUSLY
15
86
36
18
A-4
6
AZMI UTEH
12
81
38
72
A-1
7
WAKPRO AJIS
12
82
36
36
A-3
8
ZAHAR BIDIN
23
97
33
18
B-4
9
DATO’ FAUZI
24
100
25


10
JOHAN HALID
19
94
32


11
TERMIZI
20
91
34
54
B-2
12
EDDY OPAH
22
97
33
36
B-3
13
AMISA HAMDAN
14
86
35


14
ANUAR MKD
17
91
34


15
ZUL MISPAN
20
89
36
72
B-1
16
SUHIZAN
24
107
21


Thursday, June 5, 2014

SIRI 22/2014 KINRARA 04 JUNE 2014


No.
Nelayan
Hcp
Score
Mata
Money
List
Position
1
AZHARI TUDM
11
82
36
90
A-2
2
BOB MUSTAFFA
24
102
34


3
AZMI MPAJ
24
111
18


4
ASMADI
21
96
30
60
B-3
5
HJ RUSLY
19
89
35
30
A-4
6
AZMI UTEH
14
83
38
120
A-1
7
WAKPRO AJIS
16
87
36
60
A-3
8
ZAHAR BIDIN
24
99
26


9
DATO’ FAUZI
24
101
19


10
USTAZ AZMI
22
95
31
120
B-1
11
HILMY OTHMAN
24
99
24


12
EDDY OPAH
22
97
29
30
B-4
13
SHUKOR
24
123
23


14
ANUAR MKD
22
95
31
90
B-2
15
ZUL MISPAN
18
89
35